англиски

Амино киселина

0
Градежните блокови на протеините се аминокиселините. Амино киселините формираат долги синџири во протеините. Во вашето тело има илјадници различни протеини, од кои сите играат важна улога. Амино киселинската низа на секој протеин е единствена. Редоследот предизвикува протеинот да добива различни форми и да врши различни телесни функции.
Амино киселините може да се споредат со буквите во азбуката. Зборовите може да се создадат со комбинирање на букви на различни начини. Истото важи и за амино киселините; со нивно комбинирање на различни начини се произведуваат различни протеини.
Scigroundbio е професионален производител и добавувач на висококвалитетни аминокиселини, доколку имате некаков интерес, ве молиме да нè замолите сега!
13