англиски

Мономер

0

Мономер е молекула на која било од групата соединенија, од кои повеќето се органски, која има способност да реагира со други молекули за да формира полимери, или многу големи молекули. Полифункционалноста, или капацитетот за формирање хемиски врски со најмалку две други молекули на мономер, е најважната карактеристика на мономерот. Висококвалитетните екстракти и мономери од билки можат да врамуваат само прави полимери слични на синџири, но сепак мономерите со поголема корисност даваат вкрстено поврзани, мрежни полимерни елементи.

31