англиски

Стандардизиран екстракт

0
Општо земено, висококвалитетните екстракти од билки и стандардизирани екстракти се користат при испитувањата на зачините со оглед на фактот дека динамичните прицврстувања може да се набљудуваат за конзистентност, иако редовните прашоци за зачини ќе се променат.
Условите за одгледување, берба, преработка и складирање на изворното растение може да влијаат на количината на фитохемикалии во стандардизираните ботанички екстракти. На пример, количината на испарливо масло извлечено од ливчиња од роза значително варира во зависност од тоа кога се собираат. Ако сакате екстракт од билки кој секогаш содржи иста количина на одредена фитохемикалија, треба да направите анализа на соединението и да ја прилагодите концентрацијата користејќи специјални методи на однапред одредено ниво. Целата интеракција ја нарекуваме „нормализација“, а последователниот концентрат „нормализиран екстракт“. Како што можете да видите, стандардизацијата чини повеќе, но ви дава подобар производ.
Може да се каже дека стандардизацијата има голем број ефекти. Растенијата и домашните концентрати може да имаат различни фитохемикалии со многу различни фармаколошки влијанија врз човечкото тело. Можеме да ги одвоиме корисните фитохемикалии од оние кои не нè интересираат преку процесот на екстракција.
Дополнително, има смисла да се извлече билката наместо да се трошат нејзините неефикасни делови и да се олесни презентирањето и употребата. Концентрацијата не е исто што и стандардизацијата. Примарната цел на стандардизацијата е да се осигура дека потрошувачите консумираат иста количина на активни секогаш кога го користат производот. Ова не е нешто што може да го обезбедат нестандардизираните екстракти.
Употребата на стандардизирани екстракти им дава на потрошувачите значителна предност, под услов да се познати фитохемикалиите кои се содржани во екстрактот и се одговорни за очекуваната корист. Кога е можно, потрошувачите секогаш треба да претпочитаат додатоци на храна кои содржат стандардизирани екстракти.
47